• نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00
  • نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00

K30N60HS

K30N60HS

شماره فنی: K30N60HS

ناموجود

Infineon

+
-
بدون قیمت

نظرتان را برای K30N60HS بنویسید!

ثبت نظر

محصولات مشابه K30N60HS