شماره تماس فروشگاه

021-44292020

نیمه رسانای گسسته

  • مرتب سازی:

مرتب سازی لیست محصولات

مرتب سازی

دیود SS36
دیود BYV30-300
دیود BZT52C18S
دیود BZT52-C2V
دیود BZT52C7V5
پل دیود GBPC3510
دیود DF50AA160
دیود UC3611N
دیود MUR1100
پل دیود KBPC1510
دیود TPD2E001DRLR
پل دیود تخت شانه ای gbu2510 (15/Tube)