آخرین مقاله های منتشر شده

transistor قطعات الکترونیکی

ترانزیستور چیست؟

بای بست الکترونیک

خلاصه:

جزء اصلی تراشه های الکترونیکی را تشکیل می دهد.
از عناصری به نام نیمه هادی مانند سیلیکون ، سیلیسیم و ژرمانیوم ساخته می شوند.
ترانزیستور 3 تا پایه دارد.
انواع ترانزیستور: به صورت کلی ترانزیستورها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که در ساختار و نحوه فعال شدن این قطعه تفاوت دارند.
   1.ترانزیستور دوقطبی پیوندی BJT)Bipolar Junction Transistor)
   2.ترانزیستور اثر میدانی FET)Field Effect Transistors)  که شامل : ترانزیستور اثر میدانی( MOSFET) و ترانزیستور پیوند اثر میدانی (JFET) است.

ادامه مطلب
resistor قطعات الکترونیکی

مقاومت چیست؟

بای بست الکترونیک

مقاومت ها یا رزیستور (Resistor) قطعاتی پسیو هستند، به این معنی که انرژی را مصرف می‌کنند و قادر به تولید آن نیستند. بنابراین، مقاومت‌ها منبع توان یا تقویت‌کننده سیگنال نیستند. اما ولتاژ یا جریان را کاهش می‌دهند یا تضعیف می‌کنند.

ادامه مطلب