• نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00
  • نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00

شکایات

بیشتر بدانیم

کاربر گرامی در صورتیکه از مجموعه بای بست الکترونیک شکایتی دارید میتوانید شکایت خود را از طریق ایمیل sales@bbe.ir برای ما ارسال نمایید. محتوای ارسالی ایمیل ثبت شکایت مستقیما به دست مدیر مجموعه میرسد و مطمئن باشید در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی خواهد شد.