• نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00
  • نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00

قیمت و خرید ترانزیستور IGBT

  • تعداد نتایج:
ترانزیستور IGBT FG25N120ANTD
ترانزیستور IGBT FGL40N120AND
ترانزیستور IGBT BUP400D
ترانزیستور IGBT BUP314D
ترانزیستور IGBT BUP403
ترانزیستور IGBT FGA15N120ANTD
ترانزیستور IGBT FGA25N120ANTD
ترانزیستور IGBT FGA30N60LSD
ترانزیستور IGBT FGH40N60UFD
ترانزیستور IGBT FGH40N6S2
ترانزیستور IGBT FGH50N6S2
ترانزیستور IGBT FGH50N6S2D