شماره تماس فروشگاه

021-44292020

برد توسعه آردوینو - Arduino

  • مرتب سازی:

مرتب سازی لیست محصولات

مرتب سازی

KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE
IR FLAME SENSOR MODULE
ARDUINO UNO PROTO SHIELD
ARDUINO PROTO SHIELD 2560
ARDUINO MULTI-FUNCTION SHIELD
JOYSTICK SHIELD MODULE
ARDUINO PRO MINI 5V
ARDUINO NANO (CH340)
TFT LCD MEGA EXPANSION SHIELD V2.2
ARDUINO PRO MINI 3.3V
ARDUINO SHIELD 2×16 LCD
ARDUINO UNO SMD (ATMEGA328PB)