کانکتور به معنی وصل کننده است که برای ارتباط بین مدار های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.کانکتورها در جاهایی که احتمال خرابی زیادی باشد قرار می گیرد که قابل تعویض باشد کانکتور ها دارای جنسیت هستند که آن را نام GENDER می شناسند. اجزای دیگه ای از کانکتور عبارت است از پلاریته، Contact ،Pitch ،Mating cycle ،Mount، Strain relief. که در ادامه به آن ها می پردازیم.

جنسیت یا Gender

کانکتور ها یا نرگی هستند و یا مادگی یعنی برای اینکه اتصال انجام شود یک طرف کانکتور نرگی است و طرف دیگر مادگی تا اتصال درست و کامل برقرار شود.

پلاریته

اکثر کانکتور‌ها فقط در یک جهت قابلیت اتصال دارند و شما نمیتونید هر طرفی که دلتون خواست کانکتور نری رو به مادگی وصل کنید. به این ویژگی میگن پلاریته و قطعات دارای این ویژگی رو قطعات پلاریته دار میگن. معمولا برای این که سازندگان کانکتور‌ها شما رو مجبور کنن که فقط در یک جهت بتونید کانکتور‌ها رو به هم متصل کنید یه زاییدگی کنار کانکتور قرار میدن تا شما نتونید به اشتباه از جهتی غیر از جهت اصلی اتصال اون کانکتور‌ها به همدیگه برای اتصال استفاده کنید.

Contact

این قطعات الکترونیکی یه سری فلز کوچک هستند که درون کانکتور‌ها قرار می گیرند. اکثر مشکلاتی که باعث قطعی کانکتور‌ها میشه مربوط به همین بخش است. ممکنه بعد از گذشت یک مدت کثیف یا اکسیده بشوند و یا فنری که باعث نگه داشته شدن آنها شده خراب بشود که باعث می شود مدار را از کار بیندازد.

Pitch

گام کانکتوریا Pitch فاصله‌ی بین یک Contact تا مرکز Contact بعدی است و بسیار مهم، چون یک سری کانکتور‌ها هستند که شباهت زیاذی به هم دارنند، ولی Pitch مربوط به هر کدوم از این کانکتور‌ها با یک دیگر فتفاوت است.

Mating cycles

کانکتور‌ها هم مثل تمام قطعات الکترونیکی دارای یک عمر مفید هستند و پس از یه مدت اتصال و قطع فرسوده می شوند. در دیتا شیت‌ها برای مدت زمان کارکرد یک کانکتور از واژه تخصصی به نام Mating cycles استفاده می شود که مقدار آن از یک نوع کانکتور به نوع دیگه فرق می کند. به عنوان مثال ممکن است یک کانکتور USB دارای ۱۰۰۰ سیکل طول عمر باشد درحالی که یک فروشنده ممکن است یک قطعه دیگر را جوری طراحی کرده باشد که طول عمر آن۱۰ تا سیکل هم نباشد. (منظور از سیکل تعداد دفعاتی هست که کانکتور قطع و وصل می شود.

Strain relief

Strain relief به بخشی از یه کابل گفته میشه که به شما در وارد کردن و خارج کردن یک کابل کمک می کند. در واقع به کمک اون کابل را راحت وارد و خارج می گنید.