خازن TAJE477K016RNJ

شماره فنی: TAJE477K016RNJ

AVX

+
-
25,500 تومان
خازن TAJE477K016RNJ

نظرتان را برای خازن TAJE477K016RNJ بنویسید!

ثبت نظر

محصولات مشابه خازن TAJE477K016RNJ