شماره تماس فروشگاه

021-44273798

قطعات پسیو

  • مرتب سازی:

مرتب سازی لیست محصولات

مرتب سازی

فیلتر High Pass HFCN-6010+
فیلتر EMI RNC60H150
خازن 600S2R0BT250XT
خازن TAJE477K016RNJ
خازن 3.3uF-16V-10%-S-TAN-7234
خازن 47µF-16V-10%-S-TAN-B
خازن 1.5uF-16V-10%-S-TAN-7234
خازن 47µF-35V-10%-S-TAN-D
خازن 2.2uf-50v-10%-s-tan-7234
خازن الکترولیت 68uf-50v-lxy
خازن 10uf-50v-tan
خازن 270-uf-16v-lxy