• نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00
  • نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00

خازن 47uF 10% 25V

خازن 47uF 10% 25V

شماره فنی: TAJD476K025RNJ

ناموجود

China Market

+
-
بدون قیمت

نظرتان را برای خازن 47uF 10% 25V بنویسید!

ثبت نظر

محصولات مشابه خازن 47uF 10% 25V