خازن 47µF-35V-10%-S-TAN-D

شماره فنی: 47µF-35V-10%-S-TAN-D

China Market

+
-
25,500 تومان
خازن 47µF-35V-10%-S-TAN-D
خازن 47µF-35V-10%-S-TAN-D

نظرتان را برای خازن 47µF-35V-10%-S-TAN-D بنویسید!

ثبت نظر

محصولات مشابه خازن 47µF-35V-10%-S-TAN-D