• 00,00نرخ حواله دلار
    0000/0/00
  • نرخ حواله یوان00,00
    0000/0/00

خازن 3.3uF-16V-10%-S-TAN-7234

خازن 3.3uF-16V-10%-S-TAN-7234

شماره فنی: 3.3uF-16V-10%-S-TAN-7234

موجود

China Market

1 + 26,804 تومان
+
-
26,804 تومان

خازن 3.3uF-16V-10%-S-TAN-7234

نظرتان را برای خازن 3.3uF-16V-10%-S-TAN-7234 بنویسید!

ثبت نظر

محصولات مشابه خازن 3.3uF-16V-10%-S-TAN-7234