بای بست الکترونیک

کانکتور 23_QN-50-0-1/133_NE

23_QN-50-0-1/133_NE


23_QN-50-0-1/133_NE

Huber+Suhner

+
-
بدون قیمت

جزئیات

RF Connectors / Coaxial Connectors QN straight flange receptacle jack(f)

نظرتان را برای محصول کانکتور 23_QN-50-0-1/133_NE بنویسید!

ثبت نظر

محصولات مرتبط

محصولات

محصولات مرتبط با کانکتور 23_QN-50-0-1/133_NE