شماره تماس فروشگاه

021-44292020

BJT

  • مرتب سازی:

مرتب سازی لیست محصولات

مرتب سازی

TIP35C
bcx56-16
2SD882T
BD135TO-126
ترانزیستور tip42c
BD136
ترانزیستور BC817-40
2N2222
ترانزیستور BC337-40
ترانزیستور MJE3055T
C945
MMBT8050LT1G