• 00,00نرخ حواله دلار
    0000/0/00
  • نرخ حواله یوان00,00
    0000/0/00

کانکتور ورودی/خروجی

  • تعداد نتایج:
کانکتور ورودی/خروجی DX3064
کانکتور J30J-15ZK-L
کانکتور J30J-15TJN-P5-J
کانکتور XC5A-0122
کانکتور MX15EDGA-3.5-5P
کانکتور atx 6p plug
کانکتور PCB با زاویه راست 18 پین
کانکتور 6 پین
کانکتور نری 6 پین
کانکتور مادگی 6 پین
کانکتور مادگی 6پین 5557
ترمینال سوکت نری 15EDGVC-3.81-08P