شماره تماس فروشگاه

021-44292020

تریستور

  • مرتب سازی:

مرتب سازی لیست محصولات

مرتب سازی

تریستور JANTX2N2326
تریستور S4010L
تریستور S4008L
تریستور-ترایاک BT134-800E
تریستور T1612NH
تریستور-ترایاک BTB16 600CW
تریستور BTA416Y-800B
تریستور-ترایاک BT139-800
تریستور ترایاک 2N6075
تریستور 2N6507
تریستور 2N6509
ترایاک-تریستور ACS108-5SA