دیجی کی با خدمت به مهندسان طراحی و نمونه سازی بازار و همچنین با توسعه مقادیر تولید در OEM/ Original Equipment Manufacturer ( سازنده اصلی قطعات) نقش مهمی در گسترش تولیدکنندگان داشته است.

جهت خرید محصولات اورجینال برند دی جی کی همین الان لیست قطعات خود را درصفحه سفارش قطعات الکترونیک ثبت کنید.