ماژول اینورتر موج سینوسی

ماژول اینورتر موج سینوسی یک برد دیجیتالی برای ایجاد موج سینوسی می باشد که عملکرد بسیار خوبی برای کنترل زمان از تراشه مولد اینورتر موج سینوسی خالص برخوردار می باشد. که در ساختار تبدیل DC-AC دو مرحله ای یا ترانسفورماتور فرکانس برق تک مرحله ای DC-AC استفاده می شود.

ادامه