ماژول سیگنال ژنراتور

ماژول سیگنال ژنراتور یک تولید کننده موج های سینوسی، مثلثی و موج مربعی هست که قابل برنامه ریزی با فرکانس های پایین و بالا است. سیگنال ژنراتور به طور گسترده برای اندازه گیری های مختلفی استفاده می شود، مانند انگیزه گیری زمان و غیره. فرکانس سیگنال و فاز سیگنال خروجی قابل برنامه ریزی است به طوری که تنظیم فرکانس سیگنال و فاز سیگنال خروجی هر کدام به صورت جداگانه قابل برنامه ریزی می باشد.

ادامه