کلید و سوییچ

فیلتر

خرید کلید و سوییچ

در سیستم های الکترونیکی ، سوئیچ یک جزء اصلی از قطعات الکتریکی است که می تواند مسیر جریان را در یک مدار الکتریکی قطع و یا متصل کند. متداول ترین نوع سوئیچ دستگاه الکترومکانیکی تشکیل شده از یک یا چند نوع کانکتور متحرک متصل به مدارهای خارجی است. هنگامی که یک جفت هادی در حال لمس هستند ، جریان می تواند از بین آنها عبور کند ، در حالی که وقتی هادی جدا می شوند ، هیچ جریانی نمی تواند عبور داشته باشد. سوئیچ ها در تنظیمات مختلف ساخته می شوند. آنها ممکن است چندین کانکتور داشته باشند که توسط یک دکمه یا محرک کنترل می شوند و ممکن است تماس ها به طور همزمان ، متوالی یا متناوب کار کنند. یک سوئیچ ممکن است به صورت دستی باشد، به عنوان مثال ، یک سوئیچ نور یا یک دکمه صفحه کلید. یا ممکن است به عنوان یک عنصر سنجش پارامتری عمل کند مانند یک قسمت ماشین ، سطح مایع ، فشار یا دما مانند ترموستات را انجام دهد.
ادامه