شماره تماس فروشگاه

021-44292020

ماژول فرستنده و گیرنده رادیویی

  • مرتب سازی:

مرتب سازی لیست محصولات

مرتب سازی

TEA5767
ماژول فرستنده رادیو FM
ماژول گیرنده 315MHZ RECEIVER ASK MODULE
ماژول فرستنده 315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
ماژول گیرنده 433MHZ RECEIVER ASK MODULE
ماژول فرستنده 433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
ماژول فرستنده و گیرنده NRF24L01
ماژول فرستنده و گیرنده آنتن دار NRF24L01+PA+LNA
ماژول فرستنده و گیرنده NRF24L01+PA+LNA RF SMD & DIP
LORA RA-02
RFM95W LORA WIRELESS 868MHZ
ماژول RXB22-315MHZ