• 00,00نرخ حواله دلار
    0000/0/00
  • نرخ حواله یوان00,00
    0000/0/00

منبع تغذیه AC به DC

  • تعداد نتایج:
AC-DC منبع تغذیه XLG_100_H_A
پاور 12 ولت 5 آمپر 600 وات
منبع تغذیه سویچینگ 12 ولت 10 آمپر 120 وات
پاور 12 ولت 20 آمپر
پاور 12 ولت 30 آمپر 360 وات
پاور 5 ولت 40 آمپر 22 وات