• نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00
  • نرخ ارز های حواله شده بای بست
    00,00
    0000/0/00

قیمت و خرید ماژول igbt

  • تعداد نتایج:
ماژول 7MBR50U4P120-50 IGBT
ماژول 6MBR30SA-060 IGBT
ماژول P084A2004 IGBT
ماژول 7MBI50N_120 IGBT
ماژول CP25TD1_24A IGBT
ماژول FP40R12KT3 IGBT
ماژول 7MBR50SB120-50 IGBT
ماژول BSM25GP120_B2 IGBT
ماژول PM30CTJ060-3 IGBT
برد درایور PSPC420-62 IGBT
ماژول CM100DY-24H IGBT
ماژول CM150DY-24H IGBT