گروه سینروییلین کسب و کاریست که کشور تایوان در سال ۱۹۹۴ در استان شنزن کشور چین سرمایه گذاری و تاسیس کرده و یک منطقه تولید حرفه ای را به مساحت ۷.۵ هکتار تحت پوشش دارد.
تخصص این شرکت در زمینه ی توسعه و تولید فن ها و موتورهای بدون براش جریان مستقیم و متناوب میباشد.
شرکت مذکور تامین کننده ی حرفه ای راه حلهای مختلف تجهیزات خنک کاری و تهویه مطبوع بوده و یکی از ده تولید کننده برتر فن های بدون براش در جهان میباشد.