صنایع الکترونیک و الکتریک سانون در سال 1980 توسط آلکس هورنگ با تخصص تولید فن و موتور تاسیس شد. دفتر مرکزی این شرکت در تایوان بوده و در آسیا، اروپا و آمریکا حضور استراتژیک دارد. با توسعه و گسترش صنایع کامپیوتری و مخابراتی، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت تولیدات این شرکت مهیا شد و این شرکت توانست سهم بزرگی از بازار بین المللی فن ها را به خود اختصاص دهد. شرکت سانون با  طراحی و تولید بازه ی وسیعی از فن های خنک کننده و دمنده (Blower and Cooler) نظیر خنک کننده های سی پی یو و گرافیک، فن AC (جریان متناوب) و فن DC (جریان مستقیم) توانست سهم بزرگی از بازار بین المللی فن ها را به خود اختصصاص دهد.