شرکت سانیو دنکی پیشقدم در عملکرد و قابلیت اطمینان راهکارهای حرارتی در دنیا، سانیو دنکی مصرف قدرت پایین و جریان هوای بالا را بهمراه پارازیت و سر و صدای بسیار کم ارائه می کند و در عین حال به ساعت بالای عمر مصرفی فن های خود می بالد.