شرکت ماین بی با مسئولیت محدود موتورهای جریان مستقیم بدون براش را جهت راه اندازی سیستم های فرمان الکتریکی برای یک شرکت صنایع اتومبیل سازی بزرگ به نام شرکت صنایع اتومبیل دلفی تامین میکند.
شرکت ماین بی براساس قراردادی که با صنایع اتومبیل سازی دلفی ایالات متحده امریکا دارد مسئولیت تامین موتورهای الکتریکی جریان مستقیم بدون براش را برای پروژه ی سیستم فرمان الکتریکی شرکت دلفی کدیز اسپانیا از سال ۱۹۹۹ برعهده دارد.
شرکت تابعه ی توسعه ی موتورهای ماین بی ( شرکت موتورهای دقیق آلمان ) گواهینامه نهایی مهندسی موتورهای انقلابی خود را دریافت کرده است. تولید انبوه بصورت اختصاصی در کارخانه زیرمجموعه ماین بی در تایلند مورخ آپریل ۱۹۹۹ شروع شد.