شرکت نیدک موتور پیشرو در تولید و کنترل موتورهای تجاری ، صنعتی و لوازم خانگی است. شرکت نیدک در دهه های گذشته توانسته است چندین برند درجه یک از موتورهای هوشمند را ایجاد کرده است. تاریخچه برندهای تجاری و صنعتی Nidec شرکت نیدک خود را به عنوان یک کنگلومراسیون بین المللی تاسیس کرده است که "هر چیزی که می چرخد ​​و می چرخد" را کنترل می کند. خطوط تولیدی شرکت نیدک دارای طیف کاملی از موتورهایی با راندمان بالا، بزرگ و کوچک هستند که در برنامه های زیر به بازارهای صنعتی ، مسکونی و تجاری خدمت می کنند کشاورزی تبرید تجاری تجهیزات صنعتی معدن و فلزات استخر و آبگرم تولید برق برجهای خنک کننده فرآیند مسکونی و تجاری تصفیه آب