این شرکت در سال 1969 درذ بروکلین هست که در طراحی و ساخت محصولات IF، RF، پردازش سیگنال های Microwave و ماژول های یکپارچه برای استفاده در پروژه های تجاری، صنعتی و تجهیزات پزشکی فعالیت می کند.