شرکت کراس اند نایمر در حوزه ی کلید های گردان در بازار جهانی پیشتاز می باشد. مهندسی صلاحیت دار و مشاوره ی پشتیبانی مشتری ، موجودی انبار محلی و تجهیزات منتاژ پای کار خدمات سریع و ذی صلاح را تضمین می کند. در سال ۱۹۰۷ در یک زیرزمین کوچک در وین اتریش تاسیس شد و هم اکنون شرکت ها و شرکای فروش سراسر دنیا در هر پنج قاره از دفاتر مرکزی واقع در وین پشتیبانی می شوند.