محصولات این شرکت شامل نوآوری های دیجیتال برای ولتاژهای پایین و متوسط، زیرساخت های EV، اینورترهای خورشیدی ، پستهای مدولار ، اتوماسیون توزیع ، حفاظت از برق ، لوازم جانبی سیم کشی ، تابلوهای برق ، محفظه ها ، کابل کشی ، سنجش و کنترل است. ABB با اتصال تجهیزات ، نرم افزار و خدمات برای محافظت ، کنترل و بهینه سازی قطعات در زیرساخت های الکتریکی ، فعالیت های تجاری هوشمندتری را ایجاد می کند. در سراسر صنایع متعدد انرژی بر مانند شبکه توزیع برق ، مترو و صنایع نفت و گاز ، ABB محصول و خدمات نهایی را به مشتریان ارائه می دهد که به اطمینان و حفاظت از زیرساخت های الکتریکی آنها کمک می کند