بای بست الکترونیک
  • Filters

HUBER+SUHNER

بیشتر
کانکتور 23_QN-50-0-1/133_NE

23_QN-50-0-1/133_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 11_TNC-50-7-19/133_NE

11_TNC-50-7-19/133_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 28_SMA-50-0-1/111_NE

28_SMA-50-0-1/111_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 24_QMA-50-3-3/111_NE

24_QMA-50-3-3/111_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 11_BNC-50-2-16/133_NE

11_BNC-50-2-16/133_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 11_716-50-5-6/003_-Y

11_716-50-5-6/003_-Y

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 21_SMA-50-4-52/133_NE

21_SMA-50-4-52/133_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 24_SMB-50-2-110/111_NE

24_SMB-50-2-110/111_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 11_BNC-75-5-6/133_NE

11_BNC-75-5-6/133_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 11_BNC-50-2-13/133_NH

11_BNC-50-2-13/133_NH

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 11_BNC-50-4-54/133_NE

11_BNC-50-4-54/133_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 16_SMA-50-2-141/133_NE

16_SMA-50-2-141/133_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 11_TNC-50-3-31/133_NE

11_TNC-50-3-31/133_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 82_MBX-50-0-28/111_NE

82_MBX-50-0-28/111_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 21_MCX-50-1-11/111_NE

21_MCX-50-1-11/111_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 81_MCX-50-0-6/111_NE

81_MCX-50-0-6/111_NE

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 11_SMA-50-3-46/133_NH

11_SMA-50-3-46/133_NH

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 96_MMBX-50-0-3/111_NH

96_MMBX-50-0-3/111_NH

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 82_MBX-50-0-28/111_NH

82_MBX-50-0-28/111_NH

کانکتور RF

بدون قیمت
کانکتور 11_MCX-50-1-13/133_NH

11_MCX-50-1-13/133_NH

کانکتور RF

بدون قیمت
با ادغام شرکت شانر و هابر در سال ۱۹۶۹ هابر+شانر در سوئیس تاسیس شد. این شرکت با داشتن سال ها تجربه در زمینه فرکانس رادیویی و فیبر نوری از پیشتازان صنعت الکترونیک جهانی است. محصولات این شرکت حتی در شرایط سخت هم دارای بالاترین عملکرد، کیفیت با قابلیت اطمینان و طول عمر زیاد هستند. دامنه قطعات در برگیرنده قطعات پسیو و اکتیو است. از محصولات این شرکت می توان به آنتن، کانکتور،کابل، آداپتور و ... اشاره کرد. شرکت بای بست الکترونیک امکان تامین محصولات H&S از کارخانه اصلی به صورت مستقیم با کوتاهترین زمان تحویل و قیمت های رقابتی دارد.