ماژول الکتریکی

ماول یا سنسور قطعه ای است که از مجموع چند قطعه الکترونیکی تشکیل شده است. ماژول بسیار پرکارد هستند که اینجا به چند نمونه از ماژول های پر کاربرد اشاره می کنیم.

1ماژول کارت خوان

2ماژول تغذیه

3ماژول آردوینو

4ماژول GPS

ادامه