دیود

دیود قطعه الکترونیکی است که دو سر دارد که جریان الکترسیته را از یک سر از خود عبور می دهد. مهم‌ترین کاربرد دیود، عبور جریان در یک جهت است، از انواع دیود می توان به:

1:دیود خازنی

2: دیود تونلی

3: دیود نورافشان

4:دیود نوری

5 دیود گان

ادامه